tisdag 10 november 2015

Går det att lita på socialtjänstens tystnadsplikt?


30 sekretessbelagda socialtjänsthandlingar från Malmö stad har de senaste åren landat i faxen hos Fransson & Books Bilservice i Svedala i stället för hos andra socialtjänstenheter. Handlingarna kommer enligt bilverkstadens ägare, Anders Book, från olika stadsdelar och den förklaring han oftast får är att ”detta inte hänt tidigare på den här enheten”.
Men nu har det hänt igen, enligt Sydsvenskan. Denna gång är det en socialtjänstenhet på Kirseberg som har skickat ett dokument med namn på 28 barn, födda utomlands, och med uppgifter på vad de har varit med om. Tidigare är det andra stadsdelar som gjort samma fatala misstag.
”Det blir för många siffror när de slår faxnumret. Därför kommer de till mig”, säger Anders Book till tidningen. Han säger också: "Jag känner mig inte trygg med att socialtjänsten sköter sekretessen så dåligt. Det är skrämmande."

Myndigheter eller företag som värnar om sitt varumärke hade för länge sedan kastat ut faxarna och löst dokumentöverföringen på annat sätt, kanske med hjälp av bud. Mail är ju uteslutet i det här fallet – av säkerhetsskäl.                                 Telefax - spännande kommunikationsverktyg på 1980-talet.
Vad som helst, men detta får inte hända igen i en så känslig och viktig samhällsfunktion. Socialtjänstens anseende avgörs av allmänhetens tillit och förtroende. Förvissningen om att tystnadsplikten kan garanteras är en förutsättning för denna tillit. 

Blamagen med faxarna tyder på att socialtjänsten i Malmö tar lätt på det här med tystnadsplikt och medborgarnas förtroende. En så slapp och klantig inställning till en allvarlig sekretessläcka försämrar socialtjänstens anseende både som stödresurs för personer med sociala problem och som användare av kommunikationsteknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar